ศาลแรงงานภาค 9 (สงขลา)

         Labour Court of Region 9

popup

News
การพ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ประกาศ ศาลแรงงานภาค 9 เรื่อง มาตรการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID 19) การให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9 โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
image
image
image
image

                       

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image